Szukaj
Kategorie
Producenci
Brother Canon Dell Develop Epson Hewlett-Packard IBM Konica-Minolta Kyocera-Mita Lexmark Nashuatec Oce Oki Olivetti Panasonic Philips Ricoh Samsung Sharp Tally Genicom Toshiba Triumph Adler Utax Xerox Color Imaging NRG A4Tech Argo Black Point Esselte Fellowes Katun Kingston Lambda Lestar Logitech Media Sciences Microsoft Oem Office Max Pilot Platinet Printronix Riso Seikosha Sennheiser Supratec TallyGenicom TDK Tracer Transcend UNi-1 Verbatim Zebra Kyocera ART International Paper Emerson Donau Esselte Vaupe Bantex Patio Omega Avery-Zweckform Koechler AG Drescher Post-it Handy Leitz Letack Rapid Asarto Gigaset Muratec SunPrint MONDI Titanum 3M MICHALCZYK I PROKOP Durable Biella Panta Plast Eagle Sax Stabilo Pentel Bic Edding Schneider Parker Wterman Rimage Armor Duracell Energizer Printe

Gwarancja i zwroty

W przypadku gwarancji i zwrotów obowiązują zasady które stanowi polskie prawo.

 

Wszystkie produkty w naszym sklepie objętę są gwarancją producenta. Jest to zazwyczaj 12 lub 24 miesiące w przypadku urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Na materiały eksploatacyjne gwarancja udzielana jest aż do wyczerpania środka drukującego. Jeżeli mają państwo wątpliwości odnośnie gwarancji, bądź jej długość nie jest wyszczególniona w opisie produktu - bardzo prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy. Udzielimy odpowiedzi na wszelkie pytania odnośnie zasad gwarancji.

 

Reklamacje


1. Reklamacje dotyczące zakupionego towaru:

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) z tytułu niezgodności towaru z umową są określone ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

2. Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres:

 

RENWEX

ul. Ślężna 167A

53-110 Wrocław

 

2.Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres sklep@renwex.pl, W celu przyspieszenia i ułatwienia rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie także informacji o numerze zamówienia oraz jego dacie.

1. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

2. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

3. W przypadku towarów objętych gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

4. Na mocy art. 558 kodeksu cywilnego, w przypadku gdy drugą stroną umowy jest przedsiębiorca odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaję wyłączona(Nie dotyczy obrotu z konsumentem).

3. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną poprzez Sklep internetowy:

1 Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego należy składać na adres mailowy sklep@renwex.pl

2 Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.

3 Rozpatrzenie takiej reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych.

4 Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika lub w inny podany przez Użytkownika sposób.

 

 

Formularz reklamacyjny (wzór) POBIERZ

 

 

 

Miejscowość......................................................., data..................................
Do
Renwex Eugeniusz Czech
ul. Ślężna 167a, 53-110 Wrocław
.........................................................
..............................................................................
..............................................................................
Imię, nazwisko, adres konsumenta
Reklamacja towaru
Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ........................towar jest
wadliwy. Wada polega na ...................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, na
podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:
1 wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)
2 nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)
3 obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie:..................................................
………................................................................................................................) zł,
Proszę o zwrot podanej kwoty na
Konto ......................................................................................................................
/przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)
4 odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na
konto ................................................................................................* (art. 560 § 1)
Z poważaniem
*niepotrzebne skreślić

Miejscowość......................................................., data..................................

 

 

 

Do

Renwex Eugeniusz Czech

ul. Ślężna 167a, 53-110 Wrocław

 

 

.........................................................

..............................................................................

..............................................................................

Imię, nazwisko, adres konsumenta

 

Reklamacja towaru

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ........................towar jest

wadliwy. Wada polega na ......................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, na

podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

1 wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)

2 nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)

3 obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie:......................................................

……….................................................................................................................) zł,

 

Proszę o zwrot podanej kwoty na

 

Konto ................................................................................................................

/przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)

4 odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na

konto ................................................................................................* (art. 560 § 1)

 

Informujemy, że w przypadku gdyby nie zgadzali się Państwo z naszym stanowiskiem to przysługuje Państwu możliwość dochodzenia swoich praw przed właściwym miejscowo Sądem. Jednocześnie oświadczamy, że godzimy się/ nie godzimy się (właściwe wykreślić) na pozasądowe rozwiązywanie sporów. Więcej inforamcji na ten temat znajdą Państow na naszej stronie internetowej w zakładce Regulamin.

 

Z poważaniem

 

 

*niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

Odstąpienie od umowy


1. Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu (14) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres:

RENWEX

ul. Ślężna 167A

53-110 Wrocław

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy (wzór) POBIERZ

 

 

 

 

..................................

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Renwex Eugeniusz Czech

ul. Ślężna 167a, 53-110 Wrocław

 


Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa


 

Ja/My (*)………………….……………......................niniejszym informuję/informujemy(*) o

moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

........................................................................................................................

 

umowy dostawy następujących rzeczy(*)

........................................................................................................................

 

 

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie

następującej usługi(*)........................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

 

 

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)....................................................................

 

 

 

 

.............................................

Podpis konsumenta(-ów)

 

 

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić

1 podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług

2 podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru

 


Kontakt

RENWEX
ul. Ślężna 167A
53-110 Wrocław

pon. - piątek : 8:30 - 17:30

w środy 8:30 - 14:30

sobota i niedziela - nieczynne

E-mail: sklep@renwex.pl


renwex - Tonery do drukarek oryginalne 71 337 00 39
renwex - Tonery do drukarek oryginalne 71 337 00 39
renwex - Tonery do drukarek oryginalne 500-210-345

Pokaż na mapie...
Darmowa przesyłka
Przesyłka kurierska DHL
dla zamówień od 800,00 PLN

Dostawa firmowa na terenie wrocławia
dla zamówień od 300,00 PLN

Bezpieczne płatności